​Ti skarpe om Apps – og patent beskyttelse af dem.

​1) Kan jeg vise min App, hvis den skal beskyttes af et patent?

VENT MED AT VISE OPFINDELSEN, GIVE MATERIALET VIDERE F Ø R DU HAR SØGT OM PATENT !!

Og hvorfor så lige det. Jo fordi hvis du søger om patent skal din opfindelse være ny og ikke være set før, derfor må en offentliggørelse i en eller anden form, f.eks. salg, fremvisning, produktion, præsentatation af din opfindelse først ske e f t e r at du har søgt om patent. Så du skal få indleveret - ansøgning om patent - før du viser den til nogen, eller sælger din App på nettet.

Det er altafgørende nødt til at have en indleveret ansøgning om patent før salg mv, da du ellers skyder dig i foden og din opfindelse /App i patent sammenhæng ellers ikke er ny - og så kan du ikke få patent. 

2) Jeg ved ikke med sikkerhed, om jeg er den eneste i verden, som sidder med denne idé

- det kan en nyheds undersøgelse afdække, se www.eneret.dk og https://www.eneret.dk/patent-ord.html#Nyhedsundersgelse

3) Om det kan patenteres og hvornår er det muligt at tage patent?

- der hvor du er nu, da skal du kunne forklare din opfindelse - hvad den gør og fordi du kan argumenteres at den virker ( uden at være afprøvet) når du har materiale nok til at forklare din opfindelse, så kan LudvigsenPatentindgive en ansøgning om patent for dig.

4) Hvad kan man tage patent på?

- alle tekniske ideer, som løser et problem, f.eks 'noget' som er hurtigere, bedre, med mindre data, virker bedre, bedre bruger betjening, brugervenlighed osv, sparer energi eller andre ressourcer, herunder Software og Apps

5) Skal jeg have et fysisk produkt eller en software programkode før jeg kan tage patent?

- nej, det er ingen steder i verden et krav

6) Hvad koster det?

Fra Dkk 35000 og opefter, plus moms, og med gybyr på DKK 3000 til den danske patentmyndighed for at behandle din ansøgning, som LudvigsenPatent er fuldmægtig på, og specielt afhængig af hvor kompleks (indviklet) din opfindelse er.

Kommer du med figurer og tegninger, og en god gennemarbejdet - måske på engelsk - teknisk forklaring af virkemåde, gerne trinvist, som LudvigsenPatent kan anvende, da blir' det typisk billigere, du skal også overveje at få skrevet ansøgningen om patent, som en der er udfærdiget på engelsk.​

7) Hvad foreslår I jeg skulle gøre?

- beskrive opfindelsen meget bedre - og så kan LudvigsenPatent vurdere, hvad vi vil anbefale dig af næste processkridt - og måske give dig et tilbud på hvad LudvigsenPatent vil lave en ansøgning om patent for.

8) Kan du give et eksempel, ja – tænk på en App som finder restauranter til dig, denne APP udfører følgende principielle trin:

- hvor er du (din mobiltelefon) på grund af lokaliserings data, f.eks. GPS eller telemasters placering af din mobiltelefon

- hvillke restauranter er der i nærheden, f.eks. via opslag i en geografisk database med koordinater på restauranter i nærheden

- beregn afstande (fra din mobiltelefon) til alle restauranter i nærheden, eventuelt begrænset til gourmet eller xxx stjernede restauranter indenfor fx- 100 km

- find den ønskede type restaurant, som er tættest på mobiltelefonen idet alle afstande til alle restauranter er beregnet forinden af Appen og/eller på en server, hvor Appen residerer

- send lokaliserings data på den ønskede type restaurant til telefonen med Appen, der har spurgt pm restauranter, eventuelt begrænset til gourmet eller fem stjernede restauranter

- vis restauranten (tættest på af den ønskede type) på et kort, f.ek.s på Google Maps agtigt kort på baggrund af modtagne lokaliserings data på den ønskede type restaurant

Vi spreder så og sige en paraply beskyttelse ud over, så patentet gerne også skulle dække den efter følgende mere specifikke implementation.

9) Jeg ønsker et patent som er World Wide - da jeg vil være sikker på andre ikke stjæler min idé eller laver den før mig.

- klog tanke, men LudvigsenPatent vil anbefale en såkaldt prioritetsskabende ansøgning om patent udfærdiget af os på engelsk; fra den kan du senest et år senere søge patenter andre steder i verden (men med den tidligere, gamle dato, som den gældende dato); du vinder tid = (1 år) og udskyder mange omkostninger.

10) Og hvor lang tid tager det før min ansøgning om patent er indleveret?

LudvigsenPatent bruger fra 2 - 4 uger i dialog med dig

Læs videre om Apps patentering på https://www.eneret.dk/apps-software.html

Ludvigsen Patent - Aspevej 1 - 3220 Tisvildeleje - Telefon 30 31 91 35 - E-mail: info@ludvigsenpatent.dk - CVR 32395430