Apps / Software

Patent på en App og patent på Software? Ja!


Kan man det? JA, europæisk og danske retspraksis - i myndighedsbehandlinger og hos domstolene - er at software IKKE er undtaget for patentering, som nogen af politiske årsager med urette har en opfattelse af.


Software og Apps kan i princippet patenteres, når softwaren/appen løser et teknisk problem på en teknisk måde, f.eks. når den er eksekverbar som en metode på en given hardware platform.
Et patent på din software og et patent på din App er måden at beskytte din ide over for andre.


Vi anbefaler kraftigt, at skrive patentet på engelsk og med en trin for trin beskrivelse af din bagvedliggende ide. På engelsk – hvorfor? Jo fordi patentmyndighederne i den civiliserede verden forstår engelsk, din engelske ansøgning om patent kan bruges i flere lande, og ikke mindst fordi dine investorer og samarbejdspartnere vurderer patentet af større værdi, og derved vil opfatte dig som en seriøs partner og opfinder.


Vi udformer patent krav, så patentet er uafhængigt af:
1) et valgt software implementeringssprog, som eksempelvis Java, JavaScript, PHP, HTML; C, C++, C#, assembler, maskinkode osv.,
Men så kravet i ansøgningen om patent dækker enhver software, som kan udføre opgaven.


Vi udformer patent krav, så patentet ikke er afhængigt af:

2) en hardware platform som PC, Apple, Smartphone, Tablet eller andre elektronik dimser,
Men så ansøgningen om patent og kravet faktisk dækker enhver elektronik, ethvert kredsløb eller Micro chip, som kan tænkes at udføre softwaren.


Vi udformer patent krav, så patentet er uafhængigt af:

3) et givet operativsystem: f.eks. Linux, Windows, Android, IOS, Windows Phone,
Men så kravet og patentet faktisk dækker, at SW eller Appen kan eksekvere, når den bringes til at udføre sin bagvedliggende ide på et hvilket som helst operativsystem.


Vi anbefaler stærk et patent på din App/software opfindelse, da vi vurderer, at det juridisk set (f.eks. et fogedforbud) er et stærkt våben mod en konkurrent, en tyv eller en virksomhed, som bruger, sælger eller markedsfører din ide.
Software sælgere som Micro Soft, Sony, Samsung, Apple, Google og Philips anvender patenter til at beskytte - og licensere, dvs. tjene penge på - Deres software opfindelser og App implementationer i solgte apparater, f.eks. i SmartPhones, TV og Blue Ray afspillere.


Vi har erfaring med opfindelser fra bl.a. Philips, Nokia og andre applikations udviklere.
Kontakt os for et gratis møde med hensyn til vurdering af din App eller software Klik her.

Vi tilbyder Dem det første møde uforpligtende og ganske gratis.
Mødet kan finde sted i København eller på vores adresse:

Ludvigsen Patent
Aspevej 1
3220 Tisvildeleje
Tlf. 30 31 91 35

E-mail: info@ludvigsenpatent.dk

Ludvigsen Patent - Aspevej 1 - 3220 Tisvildeleje - Telefon 30 31 91 35 - E-mail: info@ludvigsenpatent.dk - CVR 32395430